Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Ačiū tau

ž. ir muz. Linos Antanaitytės


KGai sakai man ką nors gero, kai sakDai,

Sniego pūgą mano sieloj ištirpdGai.

TCavo spindulGėlio – dDieviška galGia.

CAčiū tGau, kad tDu esi šalGia!

Pasakyk man, kaip prakalbinti medžius?
Kaip paglostyt vėją, lietų ir paukščius?
Tavyje vaikystė man šypsosi šviesi.
Ačiū tau, kad tu tiesiog esi!

Pasakyk man, pasakyk man, ką jauti,
Kai tu kitą širdį širdimi lieti?
Tavo širdyje – gerumo karalystė.
Ačiū, kad leidi joje pasiklysti!

Natos ir įrašai:

Ačiū tau (CD „Baltieji upeliai“, 2009)
Transponuoti akordus