Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Pasaulio siela

ž. ir muz. Linos Antanaitytės


1) ŠviesCos keliu (×2)

Su SGaule Meilė skrCenda

Ir Ammuzika (×2)

SuskaGmba širdyjCe.

MatDmau Žemelę

Aš ant Dievo raGnkos,

SūpCuojamą VisGatos

LopšyjCe.

Matau laivus (×2)
Iš debesų nupintus,
Spalvotus ežerus (×2)
Dangaus žydrom akim...
Ar moki Žemės
Metraštį skaityti,
Matyti, kas nematoma
Širdim?

Pr.: KiekvCieno mūsų širdį

PasGaulio siela gCirdi,

O tCu ar savyje girdi

PasGaulio šCirdį?

2) Ar tu girdi (×2)
Mintis ir trapią tylą,
Ir pasakas (×2)
Klajojančias laukais?
Į dangų Žemė
Aitvaru pakyla,
Kai širdyse vėl tampame
Vaikais.

Pr.: ...

3) Ar tu žinai, (×2)
Ką akmenys galvoja,
Kaip kvepia sniegas (×2)
Ir nenuorama lietus?
Ką Žemė šneka
Tau po kojom,
Ir ką dainuoja
Spindintis dangus?
Transponuoti akordus