Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Veda protėviai mus

ž. ir muz. Arūno Čialkos


Tu jau daCug ką turi:

PatirtAmies, Išminties,

Meilės gCalią, kuri

Iš kūAmrėjo širdies.

Tavo Dmerdvę nušvies

Ir sušGildys namus,

O palDmaima užlies

ŽemiškGus troškimus.
Tu jau daug ką gali...
Leiski sau patikėt.
Apkabinti šiltai,
Išklausyt, patylėt,
O kai prašo patart,
Švelniai tiesą išklot
Ir su meile pabart,
Arba ranką paduot.

Veda Protėviai mus
Iš žvaigždžių ir iš Ten,
Kur, palikę kūnus,
Leido Išmintį semt.
Pasikliauki Širdim,
Patikėki Šviesa,
Kuri skleidžias Tavim
Ir manim, tai – Tiesa!Natos ir įrašai:

Veda protėviai mus (CD „Ir tegul Pasaulis virs Meiles Erdve“, 2008)
Transponuoti akordus