Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Striku piku Kva Kva Kva

ž. ir muz. Arūno Čialkos ir Nadeždos Kiseliovos-Žukovskos


1. KEai mėnulis vis pilnAėja,

E Kažkas kailiu ropiB7nėja.

E Aš ropščiuosiA ant būdos,

E PradeB7du nuo RĖ natEos

Aš ropščiAuosi ant būdEos,

B7 Pradedu nuo RĖ natEos


Pr.: – Striku pAiku kva kva kvEa

Aš varB7lytė, tu – šuvEa!

Tu priArištas prie granEdinės

B7 O aš plaukioju laisvEa (4×2)
2. Žvėriški jausmai užplūsta,
Netgi Lia laisvai paklūsta.
Ir prikimusiu staugimu
Skundžiuosi žvaigždėms likimu. (2×2)

Pr.: – Striku piku kva kva kva!
Aš varlytė, tu – šuva!
Išsilaisvink iš grandinių
Ir dainuok kartu kva kva! (4×2)

3. Pažvelgė šuva į būdą,
Į šalia padėtą bliūdą
Ir suprato kva kva kva
kame pakastas šuva. (2×2)

Pr.: – Striku piku au au au!
Aš į laisvę ištrūkau.
Nebereikia man grandinių.
Pamastyk, ar reik jų tau!? (4×2)

Transponuoti akordus