Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Širdelė

ž. ir muz. Nadeždos Kiseliovos-Žukovskos


Kaip Emgera išeiti į vCakarą,

PaklausDyti medžių siūEmbavimo, dvelksmo...
Tokie savi medžiai, takas, pieva,
Tokia sava Žemė po kojom miega.

Tokia maža širdelė krūtinėj plaka.
Ar pakeisiu gyvenimo ratą?
Supkis mažoji ant mano rankų,
Papuošim Žemę, papuošim ir dangų.

Iš vidaus ateinąs tikėjimas,
Viltis ir meilė, meilė, meilė
Mus veda amžinuoju ratu.
Šviesų švieselių pakylėti į ateitį
Ir Žemelę pasikviesim kartu.

Kaip gera...Natos ir įrašai:

Širdelė (CD „Baltieji upeliai“, 2009)
Transponuoti akordus