Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Baltieji upeliai

ž. ir muz. Nadeždos Kiseliovos-Žukovskos


EmBaltieDji upeliai

ŽCemelė alsDuoja
Baltieji žiedeliai
Paukšteliai padangėj

Baltieji upeliai
Žemelė gražuolė
Baltieji žiedeliai
Širdelė kvėpuoja

Baltieji upeliai
Šypsosi žvaigždynai
Baltieji žiedeliai
Beržai ir liepynai

Baltieji upeliai
Žemelė pabudo
Baltieji žiedeliai
Naktelė pražydoTransponuoti akordus