Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Ėjo

ž. ir muz. Nadeždos Kiseliovos-Žukovskos


EmĖjo rytą, ėjo vakarą,

Su dangum kalbėjo, žmDogų lyEmdėjo.
Ėjo per metus, per dienas mirgėjo,
Lyg balta gili upelė per laukus tekėjo.


Pr.: AmLai lai Emlala lai, lDala lala Emlai la,

AmLai lalala lDala lai, lCala lDala Emla.

Ėjo pamažu, ėjo iš lėto.
Žemėje gyvent gražu, meilėje mylėti.
Ėjo aplinkui, ėjo tiesiai,
Ėjo pavieniui, dviese ir keliese.

Su dangum kalbėjo, Žemėn žiūrėjo,
Kojom mynė takelį kiekvieną rytelį.
Ėjo iš širdies, ėjo į širdį,
Sidabrinio ąsotėlio vandenėliu girdė.

Saulei patekėjus, vakarą nuleidus
Du balti balandžiai skrieja į sodelį.
Du balti balandžiai su pačiu Dievuliu
Baltąjį takelį tiesia savimi.Natos ir įrašai:

Ėjo (CD „Baltieji upeliai“, 2009)
Transponuoti akordus