Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

O tu vis ieškai

ž. ir muz. Linos Antanaitytės


KažkCam pilis –

RasGotas obuolys,

Kažkam namai – tulpės žCiedas.

KažkEas laimingas,

UžbAmurtas ramumos,

KlajGoja po užmirštas pCievas. (3×2)


Pr.: O Amtu vis ieškai,

VEis kažko dairaisi,

Kai viskas taip arAmti, arti!

Tau nGuo Pradžių Pradžios

Į MAmeilės erdvę

VEartai seniai atverAmti. (3×2)

Pušyno dvasią
Kalbina upelis,
Paskendęs saulėtam rūke.
Rieškučiom semk
Iš jo gerumą,
Kad jis lydėtų ir tave.

Jauki tyla
Už rankų veda
Širdies nuauksintu taku,
Kur Meilė, kur dangus,
Kur pievos žalios,
Kur būti taip jauku,jauku.Transponuoti akordus