Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Tai tu šalia

ž. ir muz. Rasuolės Andriukaitienės


EmŽinai, kai saule lyja ir Ammėnuo teka,

DangGum nuskrieja paukščiai pavGasario žiedB7uos.

EmŽinai juk saulei lyjant lakšAmtingalos užgieda,

SuvDirpa medžių šakos pavGasario kvapB7uos.


TCu paklausAmyk kaip varva rCasos

AmTu paklausCyk kaip varva Amrasos

Ir kB7alba žaluEmma(3×2)


EmŽinai dar vakar aš Ammedžių virpesį jutau krūtinėj pB7lakant.

EmŽinai dar vakar aš Ammedžių virpesy jutau esi šaB7lia.

PavGasario žiedB7uos ugnGingai plaka B7vėjAmas. (×2)


GTai tu šalia, tai tu šalia, tai tCu šalia. (×4)

Žinai, kai saule lyja...


GTai tu šalia, tai tu šalia, tai tCu šalia. (×4)

GTai tu šalia, tai tCu šalia...

ŽinCau, šalia...Natos ir įrašai:

Tai tu šalia (CD „Baltieji upeliai“, 2009)
Transponuoti akordus