Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Laimės šulinys

ž. ir muz. Linos Antanaitytės


AmŠypsosi Saulė Dmlaimės šuliny.

SGuradau tą šulinį Amaš savoj širdy.

SGaulę aš da(Am)bar savy tuAmriu, turiu

NGes kasdien iš(Am) šulinio geAmriu, geriu, (2×2)

GGeAmriu, GgeAmriu, GgeAmriu, geriu, geriu

Akmenėliai kalbasi ant tako,
Viens kitam jie labas rytas sako.
Labas rytas aš sakau ir tau,
Kai tave iš ryto pamatau,

Vaikšto rūkas ,Saulę apsisupęs,
Baltoje migloj nuskendo ežerai ir upės.
Bet aš vis tiek žinau, kur tu esi –
Tavo juokas rūko debesy.Natos ir įrašai:

Laimės šulinys (CD „Baltieji upeliai“, 2009)
Transponuoti akordus