Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Ąžuolėlis

ž. ir muz. Indrės Bagdzevičiūtės


SDenas ąžuolėlis

DAuga mūs kalnely.

VGai ateikit, brDoliai,

RAymot mūs kalnDely.

Senas ąžuolėlis
Auga mūs kalnely.
Paklausykit, broliai,
Ką jisai byloja.

Senas ąžuolėlis
Auga mūs kalnely.
Pasodinkit dainą
Po jojo šakelėm.

Senas ąžuolėlis
Auga mūs kalnely.
Kad daina išdygtų,
Įdainuokit, broliai.
Jaunoji dainelė
Auga mūs kalnely.
Kad jinai prigytų,
Duokit atsigerti.

Jaunoji dainelė
Auga mūs kalnely.
Kad jinai tvirtėtų,
Užstokit vėjelį.

Jaunoji dainelė
Auga mūs kalnely.
Kad jinai žydėtų,
Ją karštai mylėkit.

Jaunoji dainelė
Auga mūs kalnely.
Kad jinai vešėtų,
Saugokit ją, broliai.

Senas ąžuolėlis
Auga mūs kalnely.
Šalia jojo gieda
Jaunoji dainelė.


Natos ir įrašai:

Ąžuolėlis (CD „Baltieji upeliai“, 2009)
Transponuoti akordus