Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Du ežerėliai

ž. ir muz. Neringos V.


ACuginDmau dGvi rūtelCes,

AmDvi rūteDmles pGo langeliCu.

Pr.: Du ežerėliai kaip dvi akelės,
Du ežerėliai kaip dvi seselės.
Du ežerėliai kaip dvi akelės,
Du ežerėliai kaip du broleliai.

Auginau dvi obelėles,
Dvi obelėles vidur sodelio.

Auginau du ąžuolėlius,
Du ąžuolėlius vidur girelės.

Auginau dvi žvaigždeles,
Dvi žvaigždeles vidur dangelio.Natos ir įrašai:

Du ežerėliai (CD „Baltieji upeliai“, 2009)
Transponuoti akordus