Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Apie mus

ž. Linos Antanaitytės ir Ričardo Kairaičio, muz. Ričardo Kairaičio


Šypsenų pCievoje

AmMintys drugeliais skrDm7ajoja,

Suvirpina šFirdis

Ir kaGnklių medinių stygCas. G
Kažkur netoliese
Sūpuoklėse vėjas dainuoja,
Išmokęs iš mūsų
Dainuoti bardų dainas.

Pasikviesim ir jį,
Kai sodinsime baltąją rožę,
Dievo sodą,
Įdainuotoje Meilės Erdvėj.
Kas geriau
Už vėją nupasakot moka,
Kaip juoką

NupGiešti šilkinėj žolCėj? C7

KFelkis, sesGele mano,

KEmelkis, broAm7lau!

Atverkime Dm7širdis viGsi!

Ir bCūkim kaip vaiC7kai!

BFaigėsi naktGis,

Žiūrėk, – kaip skEmleidžiasi gėAm7lė!

Liejasi Dm7meilės, Am7

Liejasi džiDmaugsmo, Am7

LiejasiDm7 mūsųF giesmGė.


SCaulę maAm7tau! FAš tavyjGe!

MCano delAm7ne – tFavo rankGa.

MCielas brolAmau, sFese mielGa,

DrCąsiai pirAm7myn Feikim draugGe!


DrauCgeAm! EiFkim draugGe!

ŠviesojCe, TiesoAmje mFes visadGa!


Natos ir įrašai:

Apie mus (CD „Riedanti saulė“, 2006)
Transponuoti akordus