Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Aš – Lietuva

ž. Aldonos Purvinytės, muz. Aldonos Purvinytės, Arūno Čialkos ir kitų


Aš – LietuvGa iš brolių ir iš Amsesių,

Aš – LietuvDa iš žydinčių žiedGų;

Aš – LietuEmva iš marių baltaAmkasių,

Aš – LietuvDa iš rytmečių žaliGų.


Aš – LietuvGa iš čiulbesio paukštCelių,
Aš – Lietuva iš trykštančio vandens,
Aš – Lietuva iš ošiančių gojelių,
Aš – Lietuva iš spindinčio rudens.


Pr.: Iš TCėviškių, gimDtinių ir iš sGodų,

Iš lCaikmečio, erdvDės ir obuoliGų,

EmDieviškos Minties žolėj raAmsotoj,

Iš Saulės šDypsenos ant devynių kalvGų.

Aš – Lietuva, Praamžio išgodota,
Iš varpų šnaresio ir kvepiančių laukų,
Aš – Lietuva seniai savim svajota,
Aš – Lietuva ir su jumis einu.

Aš – Lietuva Motulių ir Tėvelių,
Aš – Lietuva, Dukra savų namų,
Aš – Lietuva, keliauju žemės kelią,
Aš – Lietuva, nes Saulėje šviečiu.


Aš – LietuvGa iš Aisčių ir AtlCantų,
Iš Prūsų valios, Arijų kelių,
Aš – Lietuva, apglėbus kitą krantą,
Saviems vaikams gyvybę vėl teikiu.

Pr.: Esu tauta iš Dvasios ir iš stoto,
Iš Sielos virpesio ir iš vilčių,
Aš – Lietuva iš Amžinojo Sodo
Skambiu balsu iš atrasto Myliu.

Aš – Lietuva iš Galios ir iš Meilės,
Aš – Lietuva, nes Aš esu Širdis,
Aš – Lietuva iš šypsenos Tėvelio,
Nes Aš – suspindus Dieviška Mintis.Natos ir įrašai:

Aš – Lietuva (CD „Ir tegul Pasaulis virs Meiles Erdve“, 2008)
Transponuoti akordus