Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Mėlynaki vandenėli

ž. ir muz. Arūno Čialkos


MėlynAmaki vandenėli,

Tu nuplCauki nuo manęs

Pilką nDmuoskaudų šešėlį,

Baimių, pEykčio dėliones.

Tu nuplauk nuo mano kūnų
Juodą masę nevilties,
Veidmainysčių ir godumo,
Kur iš proto sumaišties.

Atiduodu Tavo galiai
Ego sukeltus jausmus
Ir mintis, kurios tegali
Tamsoje klaidinti mus.
Saule, dangiškoji sese,
Apvalyk šventa ugnim
Ir padėk sujungti Dvasią
Su manim ir su manim...

Tegul dega melo šlakas,
O pabirę pelenai
Į žemelę šventą kratos,
Te derlinga taps Jinai.

Ir širdim savo auksine
Šildys mus iš apačios,
O atbudusi gimtinė
Meilėje vaikus čiūčiuos.

Vėjai glostys tyrą orą
Ir gaivins gamtos kvapais.
Mes brandinsim vieną norą –
Vėl atgimti čia... (×3)
Vaikais!

Natos ir įrašai:

Mėlynaki vandenėli (CD „Ir tegul Pasaulis virs Meiles Erdve“, 2008)
Transponuoti akordus