Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Aš turėjau baltą rožę

Improvizacinis folkloras, Strazdas


DmAš turėjau bCaltą Dmrožę, bCaltFą CroDmžę,

nFežinCojau, kDmur soAmdinti, kDmur sCodDmin(ti).

Sodinau an marių kranto, marių kranto,
aukštan kopų kalnužėly, kalnužė(ly).

Jir užaugo balta rožė, balta rožė
ligi pačių debesėlių, debesė(lių).

Kopiau, kopiau rožės šakom, rožės šakom
jir pasiekiau Dievo sodą, Dievo so(dą).

Aš regėjau Dievo sūnų, Dievo sūnų,
baltą žirgą balnojantį, balnojan(tį).

Saulės dukra vartus vėrė, vartus vėrė,
žvaigždėm kelią barstydama, barstyda(ma).

Aš turėjau baltą rožę, baltą rožę,
jir pasiekiau Dievo sodą, Dievo so(dą).Natos ir įrašai:

Balta rožė (CD „Baltieji upeliai“, 2009)
Transponuoti akordus