Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom

Improvizacinis folkloras, Strazdas


1. CAš papAmuošiCu žGirgo gCalvą GpinaCvijAmom,

AmApkaišCysiFu pCavadFėlį žCaliom rFūtDmom,

DmKad skrajFūnGas mCano žirgas

AmLėktų nCeštFų gCerą žiniąAm į tėCvyAmnę. C

2. Ąžuolėliui kaip tėveliui nusilenksiu,
Liepužėlę kaip motulę apkabinsiu,
Kad žinotų brolių širdys
Ir nekirstų žalių girių, ąžuolėlių.

3. Vandenėlio iš šaltinio atsigersiu,
Prieg žemelės savo galvelę priglausiu,
Tu, Žemyna, Žemynėle,
Kelki širdis mūsų brolių, seserėlių.

4. Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom,
Apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom,
Kad skrajūnas mano žirgas
Lėktų neštų šventą ugnį į tėvynę.

Transponuoti akordus