Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Aš nusieisiu

Improvizacinis folkloras, Strazdas


CAš nusiGeisiu Cį žFalią Ggirią,

CAtsigFulsiu žGalioj girėj

TCarp dviejGų pušiCelių. (4×2)

Vėjužiui pučiant, bitelėms dūzgiant,
O, tai saldus pojilsielis
Tarp dviejų pušielių.

Aš nusieisiu į žalią lauką,
Atsigulsiu žaliam lauki
Tarp dviejų kvietkielių.

Vėjužiui pučiant, bitelėm dūzgiant,
O, tai saldus pojilsielis
Tarp dviejų kvietkielių.

Aš nusieisiu į Dievulio sodą,
Dėkavosiu Dievužėliui
Jir pasikloniosiu.
Transponuoti akordus