Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Oi, liepu, liepu

Improvizacinis folkloras, Strazdas


FOi, lCiepGu, lCiepGu

KCas po tFuoj lCiepGu, C

FOi, lCiepGu, lCiepGu

KCas po tGuoj liepCu

Ir po tuoj liepu
Bėga upelis

Kas tan upely?-
Plaukia laivelis

Kas tan laively?-
Dievo sūneliai.

Dievo sūneliai
Kanklėm kankliuoja.
Oi liepu, liepu
Kas po tuoj liepu.

Ir po tuoj liepu
Bėga upelis.

Kas tan upely?-
Plaukia laivelis.

Kas tan laively?-
Dievo dukrelės.

Dievo dukrelės
Galvą šukuoja.

Ir laisto plaukus
Čystu vandeniu.

Broleliai gieda-
Tai gražu klausyt.

Seselės šoka-
Tai gražu žiūrėt.
Transponuoti akordus