Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Dai an kalno

ž. ir muz. Rasuolės Andriukaitienės


Pr.: DCai an kGalnCo,

DCai an kGalneAmlio.


AmAukštas bCures kėlAmiau,

LCaivus GišlyAmdėjau.

Auginau rugio žiedus,
Pyniau aukso jų pluoštus.
Tiesiau tiltą per marias,
Šaukiau savo valteles.

Štai pareina broliai dyvini,
Pintais krepšiais nešini.

Aidi šokis,
Šypsos sūneliai.

Šviečia meili Saulutė,
Spindi Marelių erdvė.Transponuoti akordus