Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Per lauką jojau

Improvizacinis folkloras, Strazdas


PDer lauką jAojau,

Lygų laukuDžį,
Ieškojau

DiGevužio SAodelDio.

O jir prijojau
Aukštą kalnužį,
Ant kalnužėlio –
Žalia liepužė.

Raiba paukštelė
Viršūnužėj,
Aukso skrynelė
Iš pašaknėlių.
– Sakyk, paukšteli,
Kur man ieškoti
Dievo Sodelio,
Savo laimužės?

– Žiūrėk, bernyti, –
Aukso skrynužė.
Atkelk dangtelį –
Rasi raktelį.

Kėliau dangtelį,
Vidun žiūrėjau.
Radau skrynelėj
Veidrodužėlį.

Veidrodužėly –
Savo veidelį.
Savo širdelėj –
Dievo sodelį.

Transponuoti akordus