Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Akmenėlio daina

ž. ir muz. Arūno Čialkos


Aš gulCėjau prie kelio

PraėAmjai lyg sapne

– Ačiū Dmlietui, upeliui

Kurie plGovė mane


Ką šaukiEmau tau prieš vėją

NegirA7dėjai, deja.

MintyDmse tu skendėjai. –

Net pašiGurpo veja.

Tik suskambo lašeliai,
Kai prapliupo liūtim,
Nuaidėjo upeliai
Akmenėlio mintim!

Iš paskos tau tekėjo,
Įbridai nejučia
Ir save pastebėjai

AtspindGy esant G7čia.

Rankos pačios paniro
Ir užliejo gaiva.
Sunkios mintys pabiro
Prašviesėjo galva.

Akmenėliai šnekėjo,
Džiugiai plakė širdis
O upeliais tekėjo
Stebuklinga mintis!
Transponuoti akordus