Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Dievulio sūneliai

Improvizacinis folkloras, Strazdas

Dievulio sūneliai, o tai gražiai šoka!
Jatuta, jatutėla, jatuta, jatutėla!

Dievulio dukrelės, o tai gražiai gieda!..
Man parodyk, broleli, – kaip upelis šoka?..
Šitaip šokinėja, šitaip trepinėja!...
Man parody,k sesele, – kaip ugnelė šoka?..
Šitaip šokinėja, šitaip trepinėja!..
Man parodyk, broleli, – kaip vėjelis šoka?..
Šitaip šokinėja, šitaip trepinėja!..
Man parodyk, sesele, – kaip saulutė šoka?..
Šitaip šokinėja, šitaip trepinėja!..Transponuoti akordus