Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Saulutė tekėjo

Improvizacinis folkloras, Strazdas

Rinkinys:
Saulutė tekėjo, čiutela lylia.
Anoj pusėj Vilniaus, čiutela lylia.
Ne saulutė teka, čiutela lylia.
Ten Dievulis eina, čiutela lylia.
Ką Dievulis neša,, čiutela lylia.
Broleliam ugnelę, čiutela lylia.
Seselėm rūtelę, čiutela lylia.

Pritarinys:
Čiūtela, čiūtute, čiūta lylia.Transponuoti akordus