Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Apėjo sauliula

ž. ir muz. Neringos V.


CIšėjFo tėvCužis žFalion giružCėn


Pr.: FApCėjo sFauliCula Dm7aplinkGui zariCų.

FApėjo sCauliula Dm7aplinkGui zariCų.

Įkopė tėvužis aukštan kalnelin…
Užkopė tėvužis aukštan dangelin…
Širdelėn tėvužio lėkė žvaigždelė…
Sidabru mirgėjo dienas septynias…
Parėjo tėvužis žalian sodelin…
Vai ir sutiko mamužė miela…
Vai, ką parnešei, mano mylimas?
Tai, aš tau parnešiau dangaus skliautelį
Vai, aš tau parnešiau šviesią žvaigždelę
Vai, aš tau parnešiau Dievo ugnelę.
Transponuoti akordus