Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Lygus vandenėlis

ž. ir muz. Neringos V.


Pr.: VDai Emlylio lylio lDygus vandeEmnėlis (×2)


LDmuoteliu plaCukiau, DmDievužį šaGukiCau.

Dievužėlio veidelis vandenėlio atspindy.

Luoteliu plaukiau su, Dievužiu tylėjau.

Mėnulėlio pilnatėlė žuvelių apsupty.
Transponuoti akordus