Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Žemės diena

ž. Lingos Švanienės, muz. Bangos Ragainės


1. Su sCaule mes paAmkilom,

PasDmveikinome dGieną

Ir Cobelaitę, sAmlyvą

DelnDmais, širdim mes lietėm.


BatFus štai nusisG7pyrę

Mes žColę glostėm kAojom,

LinksDmmai rasotom brydėm

VisCam pasauliui mojom.


Pr.: PajFusk, mieloji EmŽeme,

ŽmoniFų tyras mintGis,

NaujFų jėgų suEmradus

Tu Dmvėl atsilaikGyk.
2. Mes sekėm paukščio skrydį,
Kalbėjom su beržais,
Ir debesin įbridę
Vėl jautėmės vaikais.

Aplankėm ežio būstą
Ir skruzdėlyčių pilį.
Ar girdite, kaip dūksta
Jausmai širdy sukilę?

3. Prie vaišių mes susėdę
Dėkojome už duoną
Kūrybai, kūnams, sieloms,
Kurią Kūrėjas duoda.

Ir už draugus, kur leidžia
Pajust pilnatvės būtį,
Ir už Tėvynės erdvę
Bei galimybę kurti.

Pr.: Pajusk, mieloji Žeme,
Žmonių tyras mintis,
Naujų jėgų suradus
Tu vėl atsilaikyk.

Ir vėl pajuto Žemė
Žmonių tyras mintis,
Naujų jėgų suradus,

Ji Dmvėl atGsilaikCys.Transponuoti akordus