Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Himnas šviesai

ž. ir muz. Nadeždos Kiseliovos-Žukovskos


ŠEmviesos gyvDenimas jCungia mus,

Laimė Amjo ir tiesCa laiminDa visus.
Kas rytą dovanas saulėtas sveikinam,
Su šviesa Žemę šią laiminam.
Gyvybę, gausą ir gėrį pilnatvėje
Skleidžia mums ši šviesa, amžina Dvasia.
Praamžių dainomis, mintimis Austėja
Žadina mus visus džiaugtis joje.
Dėkojam ir sveikinam šviesą kiekviename,
Tegul skleidžiasi amžinoji gyva Dvasia.Natos ir įrašai:

Himnas šviesai (įrašas spektakliui, 2011)
Transponuoti akordus