Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Ąžuole, Dievmedėli!

ž. ir muz. Neringos V.


AĄžuolDe, DievmeGDli,

Nulenk šakAelDes, nuramAink širdDelę.

Ąžuole, Dievmedėli,
Įžiebk liepsnelę, šventos ugnelės.

Ąžuole, Dievmedėli,
Suteik galelę tvirtos uolelės.

Ąžuole, Dievmedėli,
Suteik laisvelę plataus vėjelio.

Ąžuole, Dievmedėli,
Brangus broleli, šventas medeli.

Ąžuole, Dievmedėli,
Dievo sūneli, žalias medeli.


Natos ir įrašai:

Ąžuole, Dievmedėli! (CD „Baltieji upeliai“, 2009)
Transponuoti akordus