Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Krituolės žvaigždės

ž. ir muz. Linos Antanaitytės


Per pDievų salas,

Pro mAedžių vartus
Keliauja dangus,

KeliDauja dangus.


Jis nGori surinkti

KritDuoles žvaigždes.

Gal mAatėte jas?

Gal matėte jDas? (4×2)

Gal supasi medžiuos?
Gal spindi rasoj?
Jos šviečia tamsoj!
Jos šviečia tamsoj!

Krito nukrito,
Suspindo širdy.
Gal vieną širdelėj
Ir tu turi?Natos ir įrašai:

Krituolės žvaigždės (įrašas spektakliui, 2011)
Transponuoti akordus