Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Ateina diena

ž. ir muz. Ričardo Kairaičio


G1) Ateina diena irAm7 tu pamatai,

Kad Dvisas dangus – tavyjGe.
Ko ieškojai ir ko taip siekei,–
Suradai savyje.

2) Tavo mintys tarsi žiedai,
Išauginti Dievo sode.
Pasakyk, broli mielas, – ar tu jau gali
Džiaugtis savo erdve.


Pr.:G Šiandien išAm7tarsiu tau žodžiDus,

Kurių galbūt negirdGėjai

Ir išdaiAm7nuosiu tau dainDas,

Kurios dar neskambGėjo.


Tegul užAm7lieja mus šviesDa iš pačių aukštGybių!

Tegul apAm7lanko mus visDus Dangaus ramGybė!

3) Ateina diena ir tu pamatai
Gėles savo širdy.
Bitės ten dūzgia su vėju linksmai,
Tau pavydi net angelai.

4) O gerumas tavo tarsi medus
Liejasi per kraštus,
Sese mieloji, tu kaip gėlė,
Tu kaip skambanti meilės erdvė!

Pr.: ...
Transponuoti akordus