Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Aš – tavo sparnai

ž. ir muz. Linos Antanaitytės


Tavo pDamestą šEmypseną

Šiandien žAydinčioj pievoj radaDu,
Lapas po lapo
Tavo širdį lyg knygą skaitau.

Netikėtu stebuklu
Aš suvirpinsiu sieloje gruodą
Ir sudeginsiu tavo
Nerimo debesį juodą.


Pr.: ŠirdGy uždegsiu SAaulę!

F♯mjos išvysiu šBmaltį.

SurGasiu tavyje,

SurDasiu savyje

BurtAažodį Meilei prikDelti.

Aš tavo sparnai esu
Šiai Visatai gražiai apkabinti,
Aš savyje nešuosi
Tavo tyrą ir saulėtą mintį.

Kaip šventą talismaną
Tavo nuostabiai gražią svajonę
Pasiimkime amžiams
Į šią dievišką mūsų kelionę.

Pr.: Širdy uždekim saulę!
Iš jos išvykim šaltį.
Suraskim tavyje,
Suraskim manyje
Burtažodį Meilei prikelti.
Transponuoti akordus