Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Po Meilės medžiu

ž. Linos Antanaitytės, muz. Neringos V.


1) Po MCeilės medžiu
Lopšinę girdžiu.

Aš – vygGelėje supamas vCaikas.

SpalvCota naktis

Iš Rojaus atskAmris

Ir siFeloje sGupsis kaip lCaivas.
2) Upelio aky
Lyg mėnulis plaukiu.
Gėlių saloje šoka vėjas.
Savo vaikams
Ant rožių baltų
Seka pasakas fėjos.


Pr.: VC7irpa erdvFė laimės gaidCom

Ir nebetFyla jaGu.

Ji C7žino, kodFėl aš dainuoju su jCa

Ir kodFėl aš čiGa atėjaCu.

3) Po Meilės medžiu
Mintys virsta paukščiu
Burtų Dievo dangun pakylėtos.
Ant pievos delnų,
Ant svajonės kalnų
Lyja sidabro lietūs.
4) Jausmų visata
Širdim sugerta
Amžiną kuria gyvybę.
Po meilės medžiu
Pavirsiu paukščiu
Ir skrisiu į begalybę...

Pr.: ...
Transponuoti akordus