Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Braidžioju po viziją

ž. ir muz. Linos Antanaitytės


Aš bAmraidžioju po Cviziją –

Po sGaulėtą vaikCystę,

Akmenukus spalvGotus

Krantuose renkCu.

Po viGeną juos dėliCoju,

DėliGoju ir dėliCoju

Ir kGaip natas į muziką dedCu.
Jau sudėliojau medį,
Dangų, gėlę, namą...
Mažos mergytės piešiniuos
Aš ligi šiol menu.
Ji piešė žalią jūrą,
Piešė savo mamą,
Jos pėdomis į pasaką einu.

Aš braidžioju po viziją –
Po saulėtą vaikystę,
Į mažą geltonkasę
Mergytę pavirstu.
Jos vaikišką juoką
Nešasi vėjas
It spalvotą aitvarą su savim kartu.Transponuoti akordus