Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Kur mano namai?

ž. ir muz. Arūno Čialkos


Pr.: Ne ŽCemėje mano namai,

Čia DAš tik keleivis esGu.

SugEmrįžta ir vėl MilžiAmnai,

Jiems ŠveDntąją Ugnį nešGu.


Kad kGelią nušviestų nakEmty,

Kad AmŽemė pakiltų paDti

Link lBmaukiančio Tėvo DangEmaus

Ir kCuriančio MDeilėj ŽmogaGus.
Iš vaisių brandžių Iš Minties,
Lygybės, Vienybės, Rimties,
Iš jausmo, kurs bręsta Širdy,
Užgimęs Kūrėjo Minty.

Pr.: Per mielą Žemelę žengiu
Ir šventę kas dieną regiu,
Svetingai atvertas duris
Ir spindinčias džiaugsmą akis.

Dėkoju ir mintį siunčiu
Lai skrieja jinai link žvaigždžių
Ir Žemės pasiekia gelmes,
Sodina Šviesias svajones.

Pr.: Dabar čia ir mano namai.
Kadais atėjau iš Žvaigždžių.
Sugrįžo Atlantai čionai,
Išsaugoję Liepsną Širdžių.Transponuoti akordus