Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Žemė – tai Aš

ž. Linos Antanaitytės, muz. Ričardo Kairaičio


1. UžbDurtus jausmus,

TEmarsi spalvas,

Ant piAevų salų

IšbaDrstė kažkas.

Medžių juoko pilna
Sidabrinė rasa,
Groja žieduos
Žemė visa.


Pr.: Gal tai tGu ja esDi,

O gEmal tAai Daš?
Gal mane kaip ir Žemę
Šimtmečiai neš?

Taip kaDlbasi medis

Su vGėju basu.

Tas Emmedis – tai Aaš,

O vDėjas – tai tu. (4×2)

TDu ir Gaš, Aaš ir tDu,
Tu ir aš – mes kartu.

2. Debesų lelijas -
Žemės sapnus,
Ant savo delnų
Augina dangus. (4×2)

Pr.: Gal tai tu juo esi,
O gal tai aš?
Gal mane kaip ir dangų
Šimtmečiai neš?
Taip kalbasi ...

3. Šypsos akmuo
Širdies šiluma
Kaip vaikui mažam
Laiminga mama. (4×2)

Pr.: Gal tai tu juo esi,
O gal tai aš?
Gal mane kaip ir akmenį
Šimtmečiai neš?
Taip kalbasi ...

Natos ir įrašai:

Žemė – tai Aš (CD „Riedanti saulė“, 2006)
Transponuoti akordus