Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Meilės galia

ž. ir muz. Arūno Čialkos


AmAr tavęs sulauksiu,
Mielas, atsakyk?
Mergužėlė klausė
Paskutinįsyk.

DmBalno kilpą veržė
Nebylus karys,

AmTiesiai atsakyti
Neišdrįso Jis:

– PrFiešas Gimtą Žemę E

Taikosi užAmimt!

Nors karys gudravo,
Jautė Jos širdis –
Bernužėlis priešą
Dienai pristabdys.
Bet nelygios jėgos...
Nesirinkdama
Saulė patekėjo
Šviesą skleisdama!
– Ačiū Tau, Sauluže,
Viską supratau!

Ir greita kaip stirna
Per laukus basa,
Pasikinkius vėją
Skriedama rasa
Į stovyklą priešo
Lekia mergina...
Kol bernelis savo
Lanką miklina...
– Labo ryto, vyrai,
Jums visiems linkiu.
Priešas kovai ruošias,
O čia mergina!?...
Iš širdies Jos skleidžias
Nebyli daina,
Meilė begalinė,
Tirpdanti ledus
Vyrus nuramino,
Net ir jų vadus.
O bernelis ruošias
Mūšiui už kalvos.

Ir staiga išgirsta
Jis garsus keistus?!
Aidi priešo ragas
Per miškus, raistus.
Garsas vis silpnėja?..
Priešais – mergina
Tarsi miško fėja
Uogom nešina:
– Paragauk, mielasis,
Tau jų pririnkau.

O didi kariauna
Grįžo į namus –
Tu gali miegoti
Visiškai ramus.
Meilė nugalėjo,
Ne grubi jėga
Ir visi laimėjo –
– Pergalė! Taika!
O bernelis tarė:
– Aš myliu Tave!

Mes čia susirinkę
Esam jų vaikai
Ir vaikų vaikaičiai...
Nuostabūs laikai!
Būkime laimingi,
Amžini, tvirti,
Ne kieti, o švelnūs,
Meilės įkvėpti.
Ir tegul pasaulis
Virs Meilės Erdve!
Natos ir įrašai:

Meilės galia (CD „Ir tegul Pasaulis virs Meiles Erdve“, 2008)
Transponuoti akordus