Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Atsibusk

ž. ir muz. Arūno Čialkos


CGiriom žengiu per minkšAmtas samanėles,

DmPievom einu, pienes pGakutenu.

CUpėm brendu tik skverAmnus pasikėlęs,

JFūroj supuos ant putGotų bangų.


Pr.: GlFosto skruostus man nenGuorama vėjas,

PlEmauna akis sidabAmrinis lietus,

DžiFugina širdį giesmGėm vieversėlis,

KCelią parodo žvaigždėtas dangus. (4×2)

Atveriu širdį ir ištiesiu ranką,
Džiaugsmą ir meilę kitiems dalinu.
Kaip švyturys – audroje rodau krantą,
Eiti drauge per gimtinę kviečiu.

Pr.: Tėvas – Saulužis, o Žemė – Motulė
Teikia pastogę Medeina teta.
Gabijos ugnį su Meile užkūrę,
Gimsta atgimsta Žmonijos karta. (4×2)

Motinos ašaros virsta šaltiniais,
Žadina, girdo tyru gaivumu.
Laimė Laimužė, kasas susipynus,
Lydi Gausybę link mūsų namų.

Pr.: Kurias sodybos saulėtos ir šviesios
Šypsosi vyrai ir juokias vaikai.
Džiūsta iš džiaugsmo net raistas pelkėtas,
Meile alsuoja laukai. (4×2)

Rymo Perkūnas žaibus pasidėjęs,
Audžia Austėja gėlėtus raštus.
Padovanojęs šviesiausias idėjas,

StFebi Praamžis laimGingus vaikCus.

Pr.: Glosto skruostus man nenuorama vėjas,
Plauna akis sidabrinis lietus,
Džiugina širdį giesmėm vieversėlis,
Aš atbudau ir Tu atsibusk.Natos ir įrašai:

Atsibusk (CD „Ir tegul Pasaulis virs Meiles Erdve“, 2008)
Transponuoti akordus