Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Užsikloju žvaigždėtu dangum

ž. Laimos Petronienės, muz. Arūno Čialkos


UžsikEmloju žvaigždėtu dangum

Mano Amguolis – žalioji žolė

Ir malD7dauju: – Dievuli brangus,

– Tu išmGokyk mane kaip mylėt


Kaip neskCaudint kitų man žmonių,

Kaip saAmve palaikyt ir apgint,

Kaip atB7leisti, priglaust, pamyluot

Ir tą mEmirksnį kiekvieną brangint.

Ach kodėl aš nemoku gyvent
Su brangiausiais žmonėm iš širdies
O, Dievuli brangus, aš prašau –
Tu man ranką pagalbos ištiesk.

Apkabink saulele tu mane,
Vėjeliu pabučiuok ir priglausk
Tarp žvaigždžių giliame danguje

Ieškau Caš tavo B7šypsnio brangEmaus.

Ir atleiski visas man klaidas
Ir padėk man atleist pačiam sau
Akmenim leisk nuristi kaltes,
Kurių tiek prisikrovęs buvau.

O, Dievuli tu mano brangus,
Dalelytė Tavoji esu
Tu gilus kaip bekraštis dangus
Aš žvaigžde mažute tau šviečiu.
(pragrojimas)

Užsikloju žvaigždėtu dangum
Mano guolis – žalioji žolė
Užgimiau aš šioj žemėj žmogum,
Kad išmokčiau iš tikro mylėt.

Ir atleist, ir paguost, apkabint
Ir padrąsint, padėt ir įkvėpt,
Šį Pasaulį iš naujo pažint
Ir laisvai per Gyvenimą bėgt.Transponuoti akordus