Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Aš esu

ž. ir muz. Arūno Čialkos


Esu aš kas eCsu.

Šioj Žemėj iš minAmties,

Iš Meilės ir gimDmties,

Iš Dvasios ir širdGies,

Iš vaizdo ir garEmsų,

Iš sielos patirA7ties,

Iš tobulų šviDmesų,

Auksinės ateitGies.

Šaltinio versmėje
Vėl atrandu save,
Bekraštėj Tyloje,
Kur žalia žydroje,
Ir užmaršties Tamsoj
Ištirpsta praraja.
Tyroj Saulės šviesoj
Vėl atgimstu per Rą.
Lyg atskiras esu,
Nukritęs iš Dangaus,
Kai sūkuriu šviesų
Gimiau kūne žmogaus.
Visatą savyje
Sumažintą laikau,
Šventovę širdyje
Nurimęs aptikau.

Ir Meilę atradau
Atvėręs jos vartus.
Ją dovanoju tau,
Pasauli, o platus.
Teatveria širdis
Nuo Žemės lig Dangaus,
Te vėl atbunda Jis –
Žmogus – Sūnus Žmogaus.


– Esu aš, aš eCsu!
Transponuoti akordus