Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Mudviejų erdvė

ž. Aurimo Radkevičiaus, muz. pagal “Любэ” dainą “Koнь”


EmEisiu naktį Cpilną žvaigždB7žių,

EmVesiu žirgą tGyliai lauB7ku.

EisiAm7me kartDu, Geisim vieni dCu

Ten, kur Am7susitikti B7ją aš tuEmriu.(E7)

Džiaugias jau krūtinėj širdis,
Akys šviesios nori išvyst.
Kai tik ją matau, nieko nėr geriau,
Josios akys pilnos meilės, žinau.

Jau ir ąžuolėlis arti,
Laukia mergužėlė brangi.
Būk sveika, mergyt, gera vėl matyt,
Spėjau žirgą vėlei mums pakinkyt.

Naktį tykią, pilną žvaigždžių
Sėsime ant žirgo kartu,
Josime abu, josim vieni du
Ten, kur visada mums gera kartu.

Gulsime savojoj erdvėj,
Dievą atpažinsim žvaigždėj.
Tiek gražių minčių jungia mudu du,
Amžinai gyventi gimėm abu.

Rytmečio aušra palydės,
Kai išjosim iš mūs erdvės.
Akyse šviesa, bunda jau diena,
Sodžiuj skamba vėlei mūsų daina.


Transponuoti akordus