Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Meilės erdvė

ž. Linos Antanaitytės, muz. Ričardo Kairaičio


Pragrojimas: C G Am7 F G

1.C Žalia ramGybė Am7žalio, žalio laFuko,

C Ir miško pGasakoj klaAm7jojanti dvasGia,

F Šviesos ratGe banEmguoja Meilės Am7jūra.

F Aš ją mataGu ir tavo akysCe. G

2. Gėlių karoliais žaidžia saulės vaikas,
Upelis juoką nešasi delnuos,
Man vėjas žalią medžių knygą skaito,
Aš Dievo mintį širdimi vejuos.


Pr.:C7 Visatos rFaktą dovanGoja MEmeilė.

Am7 Šventa ugnFim užGsidega jausEmmai.

Am7 Ir toks pasDm7aulisG gimsta naCujas,

Am7 Kokį širDm7dim Gjį pamatCai.

3. Ir veriasi erdvė kaip ryto žiedas,
Ir man, ir tau ji skamba kaip daina,
Gyvybės medy laimės paukštė gieda,
Jos čiulbesio visa erdvė pilna.

Pr.: …

4. Į begalybę visos paslaptys keliauja,
Palikdamos ant kelio daug ženklų,
Ir aš iš Saulės laišką parašysiu,
Į žemės knygą, kad pasaulyje esu...

Pr.: …


Transponuoti akordus