Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Saulės giesmė

ž. ir muz. Ričardo Kairaičio


Aš pasvDeikinsiu saulę, ir Emrytas ateis,

Mes atvA7ersim plačiai langinDes.
Tegul vėjas glosto man plaukus šiandien,
Mes iškelsim aukštai bures!

Aš pasveikinsiu paukštį, ir žemė prabus,
Viens kitam mes ištiesim rankas.
Tegul skamba mūsų Saulės giesmė!
Tegul vėjas kedena bures!

Pr.: Ar tu žinai, kad tavo delne – visas pasaulis?!
Ar tu žinai, kad tavo delne – visas dangus?!
Aš su tavim, mes kartu apkabinsim pasaulį.
Aš su tavim, mes visi pasieksim žvaigždes.

Aš pasveikinsiu dangų, ir dangus nusileis
Į mūsų visų namus.
Tegul skaisčiai dega Šventoji Ugnis,
Žiūrėk, - jau nebelyja lietus.

Aš pasveikinsiu saulę, ir saulė ateis,
Priglaus prie savęs tave.
Tegul pievoj gėlėtoj žaidžia vaikai
Ir visur tebūna šviesa!

Pr.: Ar tu žinai,...

Ar tu žinai, kad tavo delne – visas pasaulis?!
Ar tu žinai, kad tavo delne – visas dangus?!
Aš su tavim, mes visi išvysim pasaulį, -
Kur niekada neužges Šventoji Ugnis.
Kur niekada neužges Amžinoji Ugnis.
Transponuoti akordus