Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Saulės vaikas

ž. ir muz. Linos Antanaitytės


1) BaltapCūkis sGaulės vCaikas

Seno vGėjo klausinCėja,

Kur jis buvo, kGą suCtiko,

Ką pasGaulyje regCėjo?

2) BegalFybėj jūra skCęsta,

Saulės vFaikas pilį stCato.

PasodFins aplinkui sCodą –

Tokią Gviziją jis mCato.


Pr.: VCaikas brGenda jCūros krantGu, jūros krantCu,

SCaulė ir vGėjas brCenda kartGu, brenda kartCu.

Aš širdiFmi jų kalbą girdžCiu, girdžiu,

ŠirdGim girdžiu, girdžCiu. (2×2)

3) Aš girdžiu, nes sieloje skamba
Vėjo atnešta daina
Apie dieviškąją Meilę,
Kuri visad amžina.
4) Apie žalią liepų šokį,
Žvaigždeles dangaus delnuos,
Apie debesis spalvotus,
Besiganančius kalnuos.

Pr.: ...

5) Mažas vaikas kai buvau
Draugavau su lauko vėju,
O jis pasakojo man,
Ką pasaulyje regėjo...
6) Apie žalią liepų šokį,
Žvaigždeles dangaus delnuos,
Apie debesis spalvotus,
Besiganančius kalnuos.

Pr.: ...Transponuoti akordus